kunstfabriek_daskunst

das Kunst leert kinderen en tieners flexibel en wendbaar omgaan met versnelde verandering door hun verbeeldingskracht en aanpassingsvermogen te stimuleren en samen te werken in kunstprojecten onder begeleiding van jonge kunstenaars.

Artistieke vrijheid

 • In onze kunstprojecten verkennen kinderen, tieners en jonge kunstenaars zoveel mogelijk facetten van het beeldend werken. Ze kunnen zich samen artistiek uitleven met verschillende materialen, technologieën en hun ideeën vorm geven.
 • das Kunst gelooft in kunst, de kracht van verbeelding en biedt hen een klimaat van artistieke vrijheid. Door hun verbeelding te gebruiken kunnen kinderen, tieners en jonge kunstenaars nieuwe perspectieven leren aannemen en ontdekken hoe ze kunnen ingrijpen op hun omgeving en de inrichting van de wereld.

Begeleide vrijheid

 • das Kunst biedt leerkansen aan kinderen, tieners en jonge kunstenaars. We doen dit niet op een schoolse wijze. We creëren een klimaat waarin er op een flexibele, natuurlijke manier geleerd kan worden in begeleide vrijheid. Hoewel begeleiding en vrijheid allebei belangrijk zijn voor kinderen, is de combinatie cruciaal voor het leerproces.

 • We leggen de nadruk op het creëren van leeromgevingen voor verschillende leeftijdsgroepen en op de flexibele begeleiding van elke deelnemer. Het is leren onder begeleiding, op vrijwillige basis, buiten de schooltijd en met groot leerplezier. De deelnemer bepaalt zelf zijn route en wij zijn er als begeleiders om hem of haar te ondersteunen en in vraag te stellen. Er is geen rechtlijnig pad uitgestippeld.

 • Net als bij het spelen van jazz wordt er bij das Kunst gecreëerd en geïmproviseerd vanuit een voorbereide structuur. Onze jonge kunstenaars beheersen hun voorbereiding, kennen hun technieken en hebben de nodige materialenkennis. Ze werken beeldend maar zijn net als in de jazzmuziek in staat om los te komen van de partituur tijdens het begeleiden van onze projecten. Ze gebruiken hun verbeeldingskracht, hun vermogen tot aanpassing en hun ervaring met samenwerking. Ze bereiden voor in groepsverband, en zoeken flexibel en wendbaar naar routes om tot een interessant resultaat te komen met de deelnemers. 

Het leren van de toekomst

 • We zien dat dit soort leren alsmaar meer op de voorgrond treedt. Jongeren begeven zich op de arbeidsmarkt met de vaardigheden die ze leren via media als YouTube. Bedrijven en organisaties rekruteren 17-jarigen zonder schooldiploma en bieden hun eigen technologieën en opleidingen aan. Sommige bedrijven maken nu al gebruik van virtual reality (VR) -trainingen om nieuwe personeelsleden snel te introduceren in technieken en werkcultuur, in de plaats van formele stages en opleidingen.

 • Het schoolse leren komt hierdoor onder druk te staan. Dit is relevant, niet alleen voor onderwijsinstellingen, maar ook voor das Kunst. In de toekomst zal een brede focus op ‘leren’ belangrijker worden, zowel binnen, maar vooral ook buiten het onderwijs. De capaciteit om future proof te leren wordt cruciaal voor onze kinderen en jongeren. Waar en wanneer ze dit aanleren is dan niet meer van tel.

 • das Kunst is als cultuureducatieve jeugdwerking geen nieuwe speler op dit domein. We hebben structuren, werkvormen, medewerkers en leeromgevingen die een leerproces tot stand laten komen. We exploreren zoveel mogelijk aspecten van het beeldend werken in onze kunstprojecten en laten kinderen en jongeren kennis maken met nieuwe technologieën.

 • Op die manier gaat das Kunst mee met het leren van de toekomst. We creëren de ideale omgeving om kinderen, tieners en jonge kunstenaars zoveel mogelijk aan te leren via begeleide vrijheid. Op die manier kunnen ze in hun vrije tijd zoveel bijleren als ze zelf willen en kunnen, zonder dat ze zich er bewust van zijn en vaak weg van alle aandacht.

Snelheid van verandering 

 • De flexibiliteit van das Kunst is niet toevallig. Alle aspecten van onze samenleving ondergaan de laatste decennia wereldwijd ingrijpende en snelle veranderingen.

 • Wetenschappelijke vooruitzichten stellen dat een 5de Industriële Revolutie:
  • zal gekenmerkt worden door een algemene, ongekende creativiteit en door samenwerking aan een gemeenschappelijk doel. 
  • zal zorgen voor bloei in plaats van ongebreidelde groei.
  • de relaties tussen mensen positief zal beïnvloeden dankzij de interactieve ondersteuning van technologie.
 • Kinderen en jongeren die nu opgroeien, zien de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische werelden al vervagen. Opkomende technologieën als Artificial Intelligence, Blockchain, Extended Reality, Biotechnologie, Internet of Things, 3D-printen, … zijn aan het samensmelten. Als digital natives experimenteren de internetgeneratie (geboren tussen 1996 en 2010) en de alpha-generatie (geboren na 2010) hier al mee.

das Kunst in de toekomst

 • das Kunst is klaar om de toekomst met open armen te ontvangen. Daarom geven we kinderen, tieners en jongeren de kans om met low- en mid-technologie en materialen te experimenteren en beeldende kunst te maken. Vanaf 2022 voegen we ook high-tech toe aan onze werking zodat het aanbod nog diverser wordt.

 • We zorgen voor opleiding van onze jonge kunstenaars tot future proof begeleiders van kinderen en tieners. Op die manier kunnen we de kwaliteit van onze werking voor alle betrokkenen nog verbeteren.

 • das Kunst is actief in onze grootste steden, waar veranderingen vaak het snelst en hevigst merkbaar zijn. Daar maken we kinderen, tieners en jonge kunstenaars weerbaar en wendbaar en richten ons, samen met hen, op de toekomst.
 • We maken er werk van dat onze werking future proof blijft. We zetten processen op om te blijven innoveren op cultuureducatief vlak door in te zetten op digitaal en groen.