das Kunst volgt de veiligheidsmaatregelen die voor het jeugdwerk opgesteld zijn ter bestrijding van het coronavirus. Onze prioriteit is dat deelnemers én begeleiders ten alle tijde in een veilige omgeving samen kunnen creëren. Daarom geven we hieronder een overzicht wat ouders en deelnemers zeker moeten weten bij deelname aan een activiteit van das Kunst. Gelieve aandachtig te lezen! 

WIE MAG MEEDOEN?

Wordt een deelnemer tijdens een activiteit van das Kunst ziek, of merken onze begeleiders ziektesymptomen? Dan wordt hij/zij door de begeleiders uit de groep gehaald, en ter plekke veilig in quarantaine geplaatst. De ouders worden gecontacteerd en de deelnemer moet vervolgens worden opgehaald.

BUBBEL

Aan onze activiteiten nemen steeds minder dan 50 personen deel. Binnen onze bubbels (ongeveer 20 deelnemers per activiteit, van -12 jaar) is contact met elkaar mogelijk en hoef je geen mondmasker te dragen.
Ouders en andere externen komen niet in onze bubbels. Draag als ouder een mondkapje bij het op-en afhalen van jouw kind(eren), en houd altijd voldoende afstand. 

HYGIËNE

das Kunst voorziet voldoende extra hygiënisch materiaal bij elke activiteit, en onze begeleiders zien toe op een goede handhygiëne. Deelnemers moeten hun handen meermaals wassen en ontsmetten: bij het toekomen, na elk toiletbezoek , ‘s avonds bij vertrek en telkens wanneer de begeleiders het nodig achten. Begeleiders hanteren dezelfde goede handhygiëne.

MATERIAAL

Het grote materiaal, de tafels, de toiletten en de deurklinken worden meermaals ontsmet. 

MEDISCHE FICHE

Ouders moeten op voorhand een korte medische fiche online invullen voor deelname aan Kunstfabriek.