das Kunst leert kinderen en jongeren kijken naar en nadenken over hun stedelijke omgeving in verandering en hierbij hun verbeeldingskracht te gebruiken en te uiten. das Kunst hanteert hierbij diverse kunsttalen. We maken samen met de kinderen en jongeren een creatief en artistiek verhaal gelinkt aan hun leven in de stad. De artistieke begeleiders ondersteunen de kinderen en jongeren om, in diezelfde omgeving, dat verhaal zichtbaar te maken.

das Kunst is!

  • das Kunst kiest uitdrukkelijk en bewust voor cultuureducatie in een stedelijke context. das Kunst vindt het cruciaal en noodzakelijk om met jonge stedelingen uit verschillende lagen van de bevolking rond de stedelijke uitdagingen te werken.
  • das Kunst gelooft in kunst en de kracht van verbeelding. Via verbeelding en de andere manieren van kijken naar de wereld die kunst biedt, kunnen kinderen nieuwe perspectieven leren aannemen en ontdekken hoe ze zelf kunnen ingrijpen op hun omgeving en de inrichting van de wereld.
  • das Kunst verplaatst zich in de leefwereld van kinderen en jongeren.
  • das Kunst vindt dat jonge mensen heel wat kunnen en gaat dan ook voluit voor hen.
  • das Kunst gelooft in een sterk kader dat tegelijkertijd houvast én ruimte voor accident en experiment biedt.
  • das Kunst wil kinderen zo veel mogelijk de kans geven om vooral heel hard zichzelf te zijn.
  • das Kunst mag dan wel kunst in haar naam hebben, das Kunst beweert niet dat kunst de oplossing is voor alles. das Kunst beseft zeer goed dat de uitdagingen waar onze wereld, onze maatschappij en onze steden voor staan complex zijn en kennis, expertise, middelen en energie vanuit verschillende hoeken vragen.
  • das Kunst heeft bewust geen eigen plek en leidt een nomadisch bestaan. das Kunst gaat voortdurend in dialoog met zowel buurtbewoners, jonge kunstenaars als buurtwerk, jeugddiensten en straathoekwerkers.
  • das Kunst experimenteerde de voorbije jaren met nieuwe formules en landde uiteindelijk bij drie werkvormen die elkaar aanvullen en samen garant staan voor verdiepende en duurzame cultuureducatie: Kunstfabriek, Kunstatelier en Kunstenspeelplaats. Deze werkvormen geven richting aan kinderen, begeleiders en ouders maar laten tegelijk ruimte voor experiment, verbeelding, verwondering, verdieping en ontmoeting. Naast deze drie werkvormen staat das Kunst open voor maatwerk en nieuwe ideeën.
  • das Kunst gelooft in verbinding en ontmoeting en wil mee bouwen aan inclusieve steden waar mensen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en mensen met verschillende levensstijlen, achtergronden en inkomens zich niet terugtrekken achter fysieke of mentale grenzen.
Nieuws
Kunstfabriek krokus 2020: inschrijven vanaf zaterdag 14 december om 10u
Kunstfabriek paas 2020: inschrijven vanaf zaterdag 14 december om 10u
Kunstfabriek zomer 2020: inschrijven vanaf zaterdag 4 januari om 10u
zaterdag 30 november - nieuwe website online met alle info over das Kunst in 2020